Начало » Новини

Европейският съд защити потребителите срещу банковите привилегии!

Топ новина от Люксембург: Европейският съд защити потребителите срещу банковите привилегии!

 

***

 

Решение поставя в конфузна ситуация Конституционни съд,

Предлагат единственото жилище на длъжник да не се продава

Имотът да е защитен, дори когато е ипотекиран, до приключване на делото поне на първа инстанция

Единственото жилище да не може да бъде

93% от районните съдилища не си дават заповедните производства

Съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители искат да разглеждат този вид дела

***

Идеи от една анкета: Да се създаде

Предсрочно погасяване на кредит – кога се изисква от банката

Как трябва да бъдете уведомени и при какви условия

Ако не платиш в срок една или повече вноски по кредит или си нарушил

Дълговете вече се събират чрез “алтернативни методи”

Най-големите кредитори – банките – вече не използват услугите на частните съдебни изпълнители за събиране на дългове, а предпочитат да ги продадат на

Практично за несеквестируемите доходи след промените в ГПК

Промените в ГПК

В края на миналата година бяха направени мащабни изменения в Гражданския процесуален кодекс. Голяма част от тях

С доказателства за неправилно изчисление на дълга ще може да се спре…

С доказателства за неправилно изчисление на дълга ще може да се спре заповедта по чл. 417 ГПК

Продажбата на несеквестируеми вещи, обезпечаващи дълга,

Хартата на основните права на ЕС задължава, но и овластява

Хартата на основните права на ЕС задължава, но и овластява. Това беше един от многото изводи, които извлякоха над 160 съдии, прокурори и

ВКС разясни кога решение с неясни и противоречиви мотиви е нищожно …

ВКС РАЗЯСНИ КОГА РЕШЕНИЕ С НЕЯСНИ И ПРОТИВОРЕЧИВИ МОТИВИ Е НИЩОЖНО И КОГА – НЕПРАВИЛНО Какъв е порокът на съдебно решение с вътрешно

Може ли отговорността на поръчител по кредит да отпадне

Специалистите разкриват каква е възможността

Поръчител по необслужван кредит получава запор на заплатата, а кредитът е даден на колекторска фирма. Какво следва оттук нататък?

При връщане на дадено без основание, лихва за забава се дължи …

При връщане на дадено без основание, лихва за забава се дължи от поканата за изпълнение

***

Из Закона за задълженията

Властта ще плаща за вреди от действието на незаконни наредби. Ще се …

Властта ще плаща за вреди от действието на незаконни наредби. Ще се присъждат разноски по ЗАНН За първи път беше регламентиран ред за

Актуални проблеми, свързани с предстоящи тълкувателни решения …

До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване на давността на основание

Европейски магистрати за демокрация и свободи: Само независимите …

Европейски магистрати за демокрация и свободи: Само независимите от други власти съдебни съвети отговарят на стандартите на ЕС

C пopeднo cтaнoвищe зa нeзaвиcимия

Уникално дело срещу ВАС се натъква на (не)обичайни спънки в СГС

Фирма съди Върховния административен съд за обезщетение за вреди от незачитане на правото на Европейския съюз в решение на съда. Адвокатите сочат странни