Начало » Петиции и жалби

ПЕТИЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЗАКОНА ЗА ЧСИ

ПЕТИЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЗАКОНА ЗА ЧСИ

ИЗТЕГЛИ в PDF от тук!!!

чл.1.ал. 3 от

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЕТИЦИЯ № 0514 / 2018 г. до КП към ЕП

ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕН

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЕТИЦИЯ №0514/2018 г.

 

ОТ  И. П. И.

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ул. ,,Пиротска‘‘

Портал за петиции на ЕП – Внесено искане за петиция

Внесено искане за петиция / Портал за петиции на ЕП – 28.06.2019г.

 

 

 

ВХОДИРАНА петиция-28.06.2019г. – pdf — Потвърждение:

Отговор от Европейския омбудсман относно жалби подадени до ЕК …

Отговор от Европейския омбудсман относно жалби подадени до ЕК от г-н И. И. реф. № 2093/2018/TM и г-жа Д. Ф. реф. № 2179/2018/TM

ПРОЕКТ за ПЕТИЦИЯ относно неспазване от страна на Р България

ПРОЕКТ за ПЕТИЦИЯ относно неспазване от страна на Р България на директивите и задължителните регламенти на ЕС

ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ

КЪМ

Петиция за уеднаквяване на българското законодателство с ПЕС

ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

ПЕТИЦИЯ

От Д. П. – председател на

ПЕТИЦИЯ за нарушаването на основни човешки права, гарантирани …

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

ПЕТИЦИЯ 

от

адвокат Д. Ф., К. М., адвокат

Изказвания пред Комисията по петициите на 19.06.2018 г.

ПОЧИТАЕМИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕПУТАТИ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Обръщам се към Вас в качеството си на председател на гражданско сдружение от България, което цели

Внесена петиция до Комисията по петиции на ЕП

ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

От Ивайло Павлов Илиев, лично и като управител на: – „МЕТРОПОЛ-М“ ЕООД,

ПЕТИЦИЯ – ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО И ПЕС

ДО ЕВРОПЕЙСКА  КОМИСИЯ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ

Правосъдие и потребители

ЧРЕЗ:

комисар Вера Йоурова –

Събиране подписи за ПЕТИЦИЯ до ЕК

Настоящата петиция (във формат за изтегляне и събиране на подписи) има за цел да ангажира вниманието на институциите, отговорни за