Начало » Тагнати постове"дело"

Осъдителен иск (ОИ)

Определение – осъдителен е този иск, чийто петитум включва 2 искания: –  да се признае със СПН съществуването в полза на ищеца срещу

ИДВА ЛИ КРАЯТ НА БАНКОВОТО РОБСТВО?

Дълги години банките в България се ползваха със законодателен комфорт, даващ им възможност да източват парите на своите клиенти чрез произволно, „на око”

Един състав от Районния съд има 4331 висящи дела

ВСС набеляза мерки и… досмачка Методи Лалов

Част от СРС се премести на бул. “Цар Борис III”, а друга част предстои да отиде

Фирма осъди парламента, ВКС и Агенцията за приватизация

Ямболският окръжен съд реши, че трите институции са увредили компанията, приемайки и прилагайки закон, погазващ на правото на ЕС

Фирма осъди Народното събрание

Поискаха отвод на целия ВКС по дело за 700 000 лв. срещу него

Съдът сам трябва да реши дали да допусне делото срещу себе си до касация по собствената си жалба. Това би било флагрантно нарушение

МОЛБА ЗА ДРУГО ИСКАНЕ ДО СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ………. Отделение, Участък №……….

М О Л Б А

От: …………………………………………………………………………………..

МОЛБА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп. дело № …………../……….. г, ……. Отделение; Участък №…….

М О Л

Наддавателно предложение за юридически лица

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп. дело № …………../……….. г, ……. Отделение; Участък №…….

 

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп. дело № …………../……….. г, ……. Отделение;Участък №…….

 

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

МОЛБА ЗА ВНЕСЕНА СУМА ПО ДЪЛГА – ЗА ДЛЪЖНИЦИ

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп.дело № …………../………..г, ……. Отделение, Участък № …………

 

М О Л

МОЛБА ЗА ПОПРАВЯНЕ НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..

 

МОЛБА

 

от………………………………….………………………………………………………………………………. /име, презиме, фамилия/ Адрес: …………………………………………………………………………………………………………… Телефон:

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..

 

М О Л Б А

от………………………………….………………………………………………………………….. /име, презиме, фамилия/

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ ……..

 

М О Л Б А

от………………………………….…………………………………………………………… /име,

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

ДО

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

ПО ГД  № ……………./ ………..Г,

СЪСТАВ ……..

 

МОЛБА

 

от………………………………….……………………………………………………………                                      

/име,

МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНА ТАКСА

ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ПО ГД № ……………./ ………..Г, СЪСТАВ …………

М О Л Б А

от …………………………………………………………………………. /