Начало » Тагнати постове"ДЪРЖАВА"

Адвокатурата „скочи“ срещу идея ЧСИ да събират доброволно малки дългове

Адвокатурата „скочи“ срещу идея ЧСИ да събират доброволно малки дългове Камарата на ЧСИ: Предложението ни е за процедура без принуда, безплатна за длъжниците.

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА

ДО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД По изп. дело № …………../……….. г., ……. Отделение; Участък №…….

 

М О