Начало » Тагнати постове"решение"

Осъдителен иск (ОИ)

Определение – осъдителен е този иск, чийто петитум включва 2 искания: –  да се признае със СПН съществуването в полза на ищеца срещу

Ново решение на ВКС по неравноправни клаузи

Ново решение на ВКС: кредитополучателите не дължат заплащане на такси по неравноправни клаузи за „удължаване на падежа“

В настоящия текст представям на вниманието

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) – 16 юни 2016 г.

ECLI:EU:C:2016:448

 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

16 юни 2016 година

„Преюдициално запитване — Пространство на

Европейска комисия – пилот ЕС

Европейска комисия – ЕС единния пазар на – Индекс на единния пазар – Изпълнение на управленски инструмент – пилот ЕС Относно

Пилот ЕС ” е схема, предназначена за

Р Е Ш Е Н И Е № 26.11.2015 година гр.Ямбол

Р Е Ш Е Н И Е № 26.11.2015 година гр. Ямбол

В И М Е Т О Н